Episode 05: NLPH (NLP In Hebrew)

Episode 5 October 14, 2020 00:16:55
Episode 05: NLPH (NLP In Hebrew)
Amlek.AI: ML & AI Podcast
Episode 05: NLPH (NLP In Hebrew)

Oct 14 2020 | 00:16:55

/

Hosted By

Ariel Munafo

Show Notes

בפרק זה נדבר על עיבוד טקסט בעברית, ונציג כיצד הוא שונה משפות אחרות, ובפרט מאנגלית. נשוחח על ה-NLP Pipeline ועל למה הוא שבור בעברית, ונדבר על התחביר של עברית והתכונות הייחודיות של שפות שמיות.

רעות צרפתי

יואב גולדברג

המעבדה לעיבוד שפה טבעית בעברית

GPT

YAAP

Other Episodes

Episode 14

February 16, 2021 00:17:04
Episode Cover

Episode 14: Graph Neural Nets - שיכון גרפים

בפרק זה נארח את אלה בור, שתספר לנו על מהם גרפים (קשתות וצמתים), על בעיות המיוצגות ע"י גרפים ועל שיכון גרפים במרחב אוקלידי (GNN,...

Listen

Episode 15

March 02, 2021 00:19:31
Episode Cover

Episode 15: Transformers - האבולוציה של ניתוח סדרות בזמן

בפרק זה, נסקור את ההשתלשלות של ניתוח סדרות בזמן החל מ-RNN, דרך Attention Models ועד ל-Transformers.נדבר על Self Attention, Multi Headed Attention, LSTM, RNN,...

Listen

Episode 11

January 05, 2021 00:14:42
Episode Cover

Episode 11: Curriculum Learning - תכניות אימון למודלים

בפרק זה נעסוק בתחום ה-Curriculum Learning - מה זה ולמה זה טוב? איך מסדרים בסדר מוצלח יותר את דוגמאות האימון ולפי אילו מדדים? בשיחה,...

Listen